Jongensnaam: Xem

Alles over de naam Xem

De jongensnaam Xem staat volgens de Sociale Verzekeringsbank op plek 272 voor meest gebruikte namen. Deze naam is 64 keer aan een kind gegeven bij de geboorte. De betekenis is kort te omschrijven als: De Naam Is God, Van God Gebeden.

Herkomst en betekenis van de naam Xem

Xem is een fantastisch leuke, korte en stoere jongensnaam van Nederlandse oorsprong. In Nederland is Xem een variant van de naam Sem van Hebreeuwse oorsprong. Sem is de oudste zoon van Noach, wiens broers Jafeth en Cham worden genoemd. Trouwens, Sem en Xem zijn verkorte vormen van Samuel. Dus, ben je klaar voor een geschiedenisles? De naam Samuel komt van een verhaal in het bijbelse boek Samuel. Het begint met het verhaal van Hannah, de vrouw van Elkanah en toekomstige moeder van Samuel. Maar eerst moet zij de marteling van onvruchtbaarheid ondergaan (denk eraan dat Sarah, Rebecca en Rachel hetzelfde hebben doorgemaakt voordat zij respectievelijk Izaäk, Jakob en Jozef ter wereld brachten). Hannah bad machtig tot God en beloofde dat als zij een kind zou krijgen, zij het aan de Heer zou geven. Kort daarna werd ze zwanger en baarde een jongen, die ze Samuel noemde.” Ik zocht hem bij de HEERE” [1 Samuël 1:20]. Het Hebreeuwse woord “sha’urmel” betekent “Ik vroeg God” en “shemuel” betekent “God hoorde mij”. Met andere woorden, Hannah vroeg om een zoon en God hoorde haar. Samuel werd een van de grote leiders van Israël, want hij zalfde Saul en David, de eerste koningen, en wijdde de monarchie van Israël in. De naam werd populair bij de puriteinen in de 16e eeuw en is ook geliefd bij de joden.
Dus laten we teruggaan naar Zem… De naam is ontstaan rond het jaar 2000. Sem was in die tijd al een populaire naam. Ongetwijfeld vonden sommige ouders Sem een goede naam, maar zij hadden liever iets anders gezien. De naam is populair in Nederland, maar zeker ook bij Belgische ouders.

Opbouw van de naam Xem

De naam Xem bestaat uit 3 letters. De oorsprong van Xem is Nederlands. Andere namen die lijken op Xem zijn .

Spelling van de naam Xem

Spelling volgens het internationaal alfabet

X Xantippe
E Edison
M Madagaskar

Spelling volgens het Nederlands alfabet

X Xantippe
E Eduard
M Maria

Spelling volgens het NAVO-alfabet

X X-ray
E Echo
M Mike