Welke naam van God wordt nooit uitgesproken?

In Nederlandse Bijbelvertalingen staan de letters JHWH voor de vier Hebreeuwse medeklinkers die tezamen de naam vormen van de God van Abraham, Isaak en Israël. Over de betekenis van JHWH wordt al eeuwenlang gediscussieerd. De Godsnaam is volgens joden zo heilig dat hij niet mag worden uitgesproken.

Welk geloof is Jahweh?

Binnen de joodse traditie geldt het verbod de godsnaam ‘Jahweh’ uit te spreken. Daarom is in de officiële liturgische Bijbelteksten de naam Jahweh steeds vervangen door de Heer. Het nooit uitspreken van de naam van God in het jodendom is een eeuwenoude traditie die getuigt van een zeer grote eerbied voor God.1

Wat is de betekenis van Jahweh?

[bijbel] (JHWH) Jahweh betekent ‘de naam van God’. In Exodus 3 wordt verteld hoe God aan Mozes zijn naam bekendmaakt: ‘Ik ben die ik ben’, ‘Ik zal er zijn’. Zie ook Jodendom.

Wat is de naam van de God uit het christendom?

In de bijbel heeft God maar één naam: JHWH. Dat spreek je uit als ‘Jaweh’. Het betekent: ‘Ik zal er zijn’ of ‘Ik zal er zijn voor jou’. Maar in de bijbel wordt God ook wel ‘Vader’, ‘Here’, ‘Almachtige’ of ‘Schepper’ genoemd.

Wat betekent de naam Adonai?

(Hebr.), Heer, naam voor God ter vervanging van de godsnaam Jahwe, die de Joden niet mogen uitspreken.

Hoe spreek je Jahweh uit?

Uitgaande van wat bekend is over het oude Hebreeuws en van uitspraken die in andere talen uit die tijd over de joodse godsdienst werden gedaan is “jahwe(h)” of misschien “ja(h)” als meest waarschijnlijke uitspraak gereconstrueerd.

Wat mag je niet als Jehova Getuige?

Nederland telt zo’n 30.000 Jehovah’s Getuigen die geloven dat alleen zij het ware geloof verkondigen. Ze stemmen niet, vieren geen Kerstmis of verjaardagen, weigeren dienstplicht en bloedtransfusies.

Wat is de betekenis van Halleluja?

‘Halleluja’ is een Hebreeuwse jubeluitroep en betekent ‘loof JHWH’.

Wat wil JHWH in dit verbond van het Hebreeuwse volk?

Volgens de joodse overtuiging heeft God als de sterkere een verbond gesloten met Israël. God wil de God zijn van dit volk. Aangezien God trouw is, gaat zijn aanbod tot bondgenootschap nooit verloren. Israël kan echter buiten de zegeningen van het verbond komen te staan door een afgod na te lopen.3

Waar komt het woord Jehovah vandaan?

Het kruis is het belangrijkste christelijke symbool. Jezus werd aan een kruis gehangen om te sterven, maar is daarna – zo geloven christenen – weer opgewekt uit de dood. Het kruis is dus een teken van hoop, het geloof in leven na de dood.

Wat is het symbool van het christendom?

Het kruis is het belangrijkste christelijke symbool. Jezus werd aan een kruis gehangen om te sterven, maar is daarna – zo geloven christenen – weer opgewekt uit de dood. Het kruis is dus een teken van hoop, het geloof in leven na de dood.

Wat is de betekenis van het woord God?

Als God spreekt Het Hebreeuwse woord voor ‘woord’ is davar en komt ongeveer 1400 maal voor in de Bijbel. God spreekt, God davars, en er gebeurt iets. Het woord wordt ook gebruikt in de betekenissen ‘ding’ en ‘kracht’ – iets wat geschreven, gesproken, gehoord, gezien en ervaren wordt.2

Wat is de betekenis van Elohim?

Elohim (Hebreeuws: אֱלֹהִים, ělohīm) betekent letterlijk “goden”, maar is in de Hebreeuwse Bijbel vaak een aanduiding van de God JHWH en wordt in die zin ook als eigennaam gebruikt. Maar de term wordt ook gebruikt om “valse” goden aan te duiden.

Wie is El Shaddai?

El Shaddai , ook wel geschreven als El Shadday ( Hebreeuws : אל שדי , / el ʃaˈdːaj / ), is een van de namen van God in het jodendom . Het wordt traditioneel vertaald als “Almachtige God”.